11 februari
Flygplatsens flygtrafiktorn

Klubb: Bjäre
Datum: 11 februari
Tid: 18.30
Plats: Flygtrafiktornet, Valhallsområdet, f.d. F10.

Välkommen till månadsmötet i februari! 

l

Programpunkter:

  • Flygledaren berättar om sitt arbete
  • Måltid Restaurang Eld & Vin
  • Klubbärenden

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.