100 år för kvinnors och flickors rätt med Zonta International

Under helgen samlades 330 medlemmar i Zonta International i Stockholm för kongress och 100-årsjubileum. Fredagens öppna seminarium lockade ett 50-tal åhörare utöver medlemmarna och gav djupa och skakande insikter om barnäktenskap och hedersvåld.

Föredragshållarna Khadra Serrar Westerberg och Maria Rashidi förmedlade egna upplevelser av könsstympning och hedersvåld, medan Juno Blom, Anna Maria Corazza Bildt och en rad andra gav globala och nationella perspektiv på EU:s, staters och skolans arbete med frågan. Flera föreläsare lyfte fram att många länder, däribland Sverige, har relativt bra lagar, men att tillämpningen ofta brister.

– Vi inledde hundraårsjubileet med att sätta ljuset på den viktiga kampen mot barnäktenskap, säger Karin Müchler, distriktsguvernör, som tillhör Gällivare Zontaklubb.

Under lördagen hölls kongress med val av ny styrelse för området Sverige och Lettland. Förhandlingarna varvades med flera inslag av sång, musik och teater som på olika sätt firade föreningens framgångar och viktiga insatser av svenska zontamedlemmar. Textilkonstnären Elsa Gullberg, professor Karin Kock (senare minister) och läkaren Andrea Andréen fanns bland pionjärerna, liksom Estrid Eriksson, kvinnan bakom Svenskt Tenn.

En av många höjdpunkter under den festliga helgen var banketten på Solliden, då många festdeltagare hörsammat uppmaningen att klä sig med ”en fläkt av 1919”. Kongressen avslutades med högtidliga och mycket uppskattade framträdanden av Sissela Kyle och Loa Falkman.

Som brukligt vid liknande evenemang bidrog både gäster och deltagare med ideella insatser och generösa gåvor till Zonta Internationsl. Därmed kan över 100 000 kronor gå oavkortat till det internationella projektet Stoppa barnäktenskap, som drivs av UNICEF och UNFPA och där Zonta International bidrar med 2 miljoner dollar under perioden 2018–2020.

Mer om projektet Stoppa barnäktenskap.