En vandring i Skånska Landskap

Klubb: Hässleholm
Datum: 14 maj
Tid: 18.30-21.30 
Plats: Någonstans i Skåne

Välkommen!

Programpunkter:

Vår medlem tillika VD för stiftelsen Skånska Landskap, Charlotta Kabo Stenberg, kommer att lotsa oss i den skånska naturen.

 

Välkomna!

Eventuell avanmälan lämnas till Birgitta Nebeling (birgitta.nebeling@gmail.com) el telefon 0703 – 24 6023 senast fredagen den 10 maj kl 12.00.

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.