Studiebesök på Hässlehem

Klubb: Hässleholm
Datum: 8 oktober
Tid: 18.30-21.30 
Plats: Hässlehems kontor, Röingegatan 38

Välkommen!

Programpunkter:

1. Hässlehem kommer att presenteras för oss och vi kommer att få höra om deras tankar om bostäder i det framtida Hässleholm.
 
2. Månadsmöte med zontaärenden
 

Välkomna!

Eventuell avanmälan lämnas till Birgitta Nebeling (birgitta.nebeling@gmail.com) el telefon 0703 – 24 6023 senast fredagen den 4 oktober kl 12.00.

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.