Valmöte, Vårt Afrika- Reseskildring av Marianne Brattberg , Ann-Charlotte Öberg, Ann Olsson

Klubb: Vänersborg
Datum: 23 Mars 2020
Tid: 18:00-21:00
Plats: Lagergrenska huset, Residensgatan 18

Välkommen till Mars månads klubbmöte! 

Programpunkter:

  •  Valmöte
  • Marianne, Ann-Charlotte och Ann berättar om och visar bilder från deras resa i Afrika 
  • Zontafrågor, bl a genomgång av Framtidsverkstans resultat
  • Övriga frågor

Kostnad: 220 kronor, gärna i förväg till bg 5695-1569 eller swish 1235883285

Avanmälan senast 18 mars till lena.ericsson@vanersborg.se

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.