Studiebesök på PXC Underwear AB

Klubb: Hässleholm
Datum: 12 november
Tid: 18.30-21.30 
Plats: PXC s lokaler, Ängdalavägen 9 B

Välkommen!

Programpunkter:

1. PXC Underwear AB kommer att presenteras för oss och vi kommer också att öka vår kunskap om underklädernas betydelse!
 
2. Månadsmöte med zontaärenden
 

Välkomna!

Eventuell avanmälan lämnas till Birgitta Nebeling (birgitta.nebeling@gmail.com) el telefon 0703 – 24 6023 senast fredagen den 8 november kl 12.00.

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.