Studiebesök på Skånska Vilt i Sjunkaröd

Klubb: Hässleholm
Datum: 3 december
Tid: 18.30-21.30 
Plats: Skånska Vilt i Sjunkaröd

Välkommen!

Programpunkter:

1. Vi kommer att få berättat för oss om Skånska Vilt, företag och produkter. Vi kommer också att få en smakbit av det vilda.
 
2. Månadsmöte med zontaärenden tillika julmöte.  
 

Välkomna!

Eventuell avanmälan lämnas till Birgitta Nebeling (birgitta.nebeling@gmail.com) el telefon 0703 – 24 6023 senast fredagen den 29 november kl 12.00.

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.