Trosa

Klubbpresident: Eva Karlström
E-post: eva.karlstrom@gmail.com
Tel: 070-816 92 64

Malmö I

Klubbpresident: Pia Sjöstrand
pia_sjostrand@yahoo.com
Tel: 070-295 79 50

Göteborg II

Klubbpresident: Anna Westling
E-post:anna@westling.org
Telefon: 070 – 777 42 47

Göteborg I

Klubbpresident: Ann-Christine Persson
E-post: acpersson@telia.com 
Tel: 073-649 52 35

Jelgava

foto: vy över Jelgava

Kluba prezidente: Kristīna Brigmane- Briģe
E-pasts: kristinabb@inbox.lv
Telefons: +371-28806478

Kristianstad

Klubbpresident: Gertie Fondell
E-post: gertie@personutveckling.com
Tel: 070-943 99 34

Riga

Kluba prezidente: Velta Raudzepa
E-pasts: velta.raudzepa@lnmm.lv

Örebro

Klubbpresident: Gunila Fernberg
E-post: gunillafernberg1@gmail.com
Tel: 070- 682 60 80

Jönköping

Kontaktperson: Tora Wigstrand
tora.wigstrand@telia.com
Tel: 070- 312 57 60