Sex kvinnor av olika etniskt ursprung bakom talarpodium med en mikrofon

Delta på årets CSW-konferens

CSW 2021, det vill säga Commission on the Status of Women, kommer i år att vara digital och genomförs den 15–26 mars. Det skapar möjligheter för betydligt fler att delta!
 
Du som Zonta-medlem kan registrera dig som deltagare till och med 22 februari 2021. Registrera dig här!
 

Commission on the Status of Women

Commission on the Status of Women, CSW, startade 1946. Det är ett utskott från ECOSOC och hålls under två veckor i mars varje år. Då möts företrädare för FN:s medlemsstater, FN-enheter samt organisationer på FN:s högkvarter i New York. Zonta International är aktiva vid många av de möten som hålls, och det är även möjligt att som enskild Zonta delta vid vissa arrangemang.