Vi stödjer kvinnor

Zonta ger finansiellt stöd till flera projekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet, ofta i samarbete med olika FN-organ. De projekt vi engagerar oss i handlar bland annat om att främja kvinnors hälsa, utbildning och ekonomiska situation. Vi arbetar även i projekt för att avskaffa könsbaserat våld, barnäktenskap och människohandel.

Vi påverkar makthavare och attityder

Zonta förändrar attityder och värderingar för att fler ska stärka och skydda kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Vi agerar internationellt, nationellt och lokalt genom att påverka lagstiftning och öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor.

Zonta says no

Varje år mellan den 25 november och 10 december uppmanar vi människor på olika sätt att ta ställning och agera mot våld mot kvinnor.

Läs mer »

Vi delar ut stipendier

Med våra stipendier vill vi stödja utbildning och engagemang för kvinnor och flickor som en del i vårt arbete för ett jämställt samhälle.

Amelia Earhart Fellowship

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium som kan sökas av kvinnor som bedriver kvalifcerad forskning på doktorandnivå inom flygteknik, rymdvetenskap och närliggande områden.

Läs mer »

Vi nätverkar och stärker varandra

Genom Zonta får du nya vänner och kontakter både lokalt och internationellt och tack vare spännande föreläsningar och studiebesök i din klubb får du ny kunskap inom olika områden.  Vi är cirka 25 000 medlemmar i ett sextiotal länder som arbetar mot samma mål. 

sv_SESvenska