två kvinnor i färgglada kläder som omfamnar varandra

Donationer till våra internationella projekt

Från och med 2020 ligger samtliga projekt i International Service Fund. Det gäller även de projekt som handlar om våld mot kvinnor och som tidigare samlades i ZISVAW-fonden, som nu är avslutad. Vi har därmed endast en fond som hanterar alla våra internationella projekt.

I Education Funds finner vi alla våra stipendier. Anledningen varför inte stipendiet Women in Technology finns med är att det fortfarande är ett pilotprojekt. Om det ska bli ett permanent stipendium i framtiden kommer vi att besluta vid Convention i Hamburg 2022.

Pengar som avsätts i specialfonden Rose Fund kan användas för både stipendier och projekt, det vill säga där de bäst behövs.

Endowment Fund och Amelia Earhart Endowment Fund är två kapitalfonder som skall säkra Zontas framtid. Endowment Fund kommer i framtiden att kunna välja ut olika stipendier och projekt att stödja, medan Amelia Earhart Endowment Fund ska säkra just Amelia Earhart Scholarship.

Fördelning av insamlade medel

International Service Fund      

  • Service Projects

Education Funds

  • Amelia Earhart Fund
  • Jane M. Klausman Fund
  • YWPA Fund

Special Funds

  • Rose Fund
  • Endowment Fund
  • Amelia Earhart Endowment Fund

 

Alla pengar som vi samlar in till våra internationella projekt hamnar i International Service Fund. Vi kan inte ge pengar till ett specifikt projekt eftersom pengarna då skulle låsas till endast det specifika projektet. Om projektet skulle bli fullt finansierat eller om projektet inte skulle fortsätta in i nästa biennium, skulle penninggåvorna behöva returneras till givarna.

Visst hade det varit bra om vi kunde önska och också lova att de pengar vi ger ska gå till ett specifikt projekt. Samtidigt måste det vara hanterbart att följa de regler och riktlinjer som finns inom vår organisation. Det är mycket viktigt att våra givare kan känna sig helt trygga i vår hantering av de gåvor som organisationen får och som betyder så mycket för så många flickor och kvinnor runt om världen.

Min rekommendation är därför att ni, vid de tillfällen ni behöver förklara vart pengarna går och vill lyfta fram exempelvis Stoppa Barnäktenskap, uttrycker er på följande sätt:

”Alla insamlade pengar går till projektet Stoppa barnäktenskap och våra tre andra internationella projekt.”

Tack för er förståelse och respekt för att vi som organisation behöver följa de riktlinjer som finns. Ni kan alltid känna er trygga med att de insamlade pengarna till 100 procent går till våra projekt!

Bästa hälsningar

Christina, er District Foundation Ambassador (DFA)