Foto: Christopher Herwig/UNWomen

Eid bi Eid – stöd till flyktingar i Jordanien

På grund av krisen i Syrien finns i Jordanien 1.4 miljoner syriska flyktingar, vilket ökat Jordaniens befolkning med nästan 10 %.  Det innebär stora påfrestningar på social service och orsakar spänningar mellan folkgrupper i vissa områden. Syriska flyktingar kan få arbetstillstånd och kan söka jobb, men förhållandena innebär minskad jämställdhet och minskad rörlighet för kvinnor.

Eid bi Eid (Hand in hand) är ett långsiktigt projekt som syftar till att stärka både syriska och jordanska kvinnors roll på arbetsmarknaden.  

Zonta International har beslutat att via UN Women bidra med 1 miljon US dollar för att förbättra kvinnornas tillgång till hållbara och bra anställningar samt till ökat skydd, bland annat för boende i flyktingläger. Bidraget förväntas nå minst 25 760 kvinnor.

Mål:

  • Kvinnor som bor i flyktingläger får stöd till långsiktig försörjning och säkrare boendemiljö.
  • Kvinnor får skydd, rättshjälp och stöd att bli aktiva samhällsmedborgare och ta tillvara sina rättigheter.
  • Öka kvinnors deltagande i samhällets beslutsprocesser.
  • Engagera både män och kvinnor i arbetet för jämställdhet och mot könsbaserat våld. 

Se filmen om Baheera från Syrien, som bor i Jordanien sedan fyra år tillbaka:

Mer om projektet:

Fler projekt