Foto: UNFPA

Eliminera obstetrisk fistula i Liberia

Obstetrisk fistula är en förlossningsskada, vanligen som resultat av en komplex eller utdragen förlossning utan tillgång till medicinsk expertis. Kvinnor som drabbas får både fysiska och psykiska problem. Dessutom blir många socialt isolerade och överges av sina familjer på grund av problem med exempelvis urinläckage.

Zonta stödjer detta UNFPA-projekt sedan 2008, vilket hittills har gett ca 2,5 miljoner dollar. Mer än 1 000 kvinnor har fått behandling och mer än 200 kvinnor som överlevt fistula har fullföljt ett rehabiliteringsprogram och återintegrerats i samhället. 

I samband med ebolaepidemin ökade antalet nya fall av fistula, vilket fick till följd att Zonta International valde att fortsätta stödja projektet med 1 miljon dollar under 2016–2018.

Mål:

  • Öka hälso- och socioekonomisk status hos mer än 500 kvinnor och flickor i Liberia.
  • Ge 500 kvinnor och flickor kirurgisk hjälp mot fistulaproblem.
  • Hjälpa till med rehabilitering av 60 kvinnor med inoperabel fistula.
  • Öka medvetenhet och kunskap om obstetrisk fistula i 50 samhällen i Liberia. 
  • Utbilda 50 lokala hälsovårdspersoner och 8 läkare.
  • Minska frekvensen av obstetrisk fistula med 25 procent.

Mer om projektet:

Fler projekt

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138