Månadsmöte november, tema: Mäns våld mot kvinnor samt polisens arbete med trafficking

Klubb: Uppsala I
Datum: Måndagen den 9 november
Tid: 18:30–ca 21.00
Plats: via länk Zoom.

Program:

Välkommen

Regionråd Vivanne Macdisi informerar om ”10 förslag för att minska våldet mot Kvinnor”.

Polismästare Annika Svensson berättar hur polisen jobbar med frågan om trafficking.

Kostnad:

Ingen kostnad när mötet ges digitalt. Välkomna att skänka pengar till Zonta International Foundation via klubben. PG 39 41 03-6, märk inbetalningen ZIF.

Anmälan:

Anmäl dig till zontauppsala1@outlook.com 

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.