November - jämställdhetspris och husfrid

Klubb: Uppsala II
Datum: 18 november

Välkommen till månadsmötet i november!

Plats: ZOOM- möte på distans. Mejla för att få instruktioner om Zoom eller titta i kallelsen. Logga gärna in 10 minuter innan så att vi kan starta kl 18.30.

Tid: kl. 18.30 -19.30
Avgift: 100 kr som med fördel betalas i förväg på bankgiro 5910-8605

Ta gärna med en gäst!

Information

Vi anpassar oss efter den verklighet som råder och hoppas innerligt att denna coronatillvaro snart på ett eller annat sätt når sitt slut. Detta innebär att vårt möte 18 november blir digitalt men icke förty får vi ändå lyssna på två intressant föredrag på temat Jämställdhet och Husfrid på Uppsalahem.

Program

  1. 18.30 Presidenten har ordet
  2. 18.40 – 19.10 Beatrice Nordling berättar om Uppsalahems jämställdhetspris och vad vi kan lära av dem.
  3. Malin Berggren berättar om Huskurage och hur Uppsalahem arbetar mot våld i nära relationer.
  4. 19.10- 19.20 Frågor
  5. 19.20-19.20 Avslutning

Anmälan

Klubbmedlemmar: Avanmälan senast tisdag  17 november kl 12:00 till zontauppsala2@gmail.com

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.