Presentation av Kungälvs Stipendiat

Klubb: Kungälv
Datum:12 januari
Tid: 18.30
Zoom

Välkommen 

Programpunkter:

  • Välkomna 
  • Stipendiat Johanna presenterar
  • Övriga klubbärenden

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

Till klubbsidan