Kvinnojouren i Stenungsund besöker Kungälvs Zontaklubb

Klubb: Kungälv
Datum:2 mars
Tid: 18.30
Zoom

Välkommen 

Programpunkter:

  • Välkomna 
  • Camilla Andersson från Stenungsunds Kvinnojour berättar 
  • Klubbens kommittéer och styrelse – roller
  • Inför Distriktsmötet
  • Övriga klubbärenden

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

Till klubbsidan