Besök från Eksjö bokhandel tillika valmöte

Klubb: Höglandet
Datum: 26 april
Tid: 18:30
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan till Monica Berggren, monica.berggren@bringetofta.se för deltagande i Teamsmöte

Programpunkter:

  • Nina Johansson, Eksjö Bokhandel, berättar om nya, intressanta böcker

  • Valmöte enl särskild dagordning
  • Info från Areamötet den 17 april
  • Inför Distriktsmötet 8 maj, bla
    • motion från Zonta Stockholm 1 och
    • val av vice AD from 2022.
  • Nästa månadsmöte den 24 maj (som vi hoppas kan var fysiskt utomhus)
 
 

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information

sv_SESvenska