Maj: Kulturförståelse - föredrag av Maria Masoomi

Klubb: Uppsala II
Datum: 19 maj
Tid: 18:30 -ca 19:50
Plats: via Zoom

Välkommen till månadsmötet i maj! Entreprenören och debattören Maria Masoomi håller föredrag under rubriken Kulturförståelse.

Ta gärna med en gäst!

Information om mötesrum i Zoom finns i kallelsen. Är du gäst och anmäler dig får du information skickad.

Program

  • 18.30: Presidenten välkomnar
  • 18.35: Kulturförståelse – föredrag av Maria Masoomi. “Att försöka förstå varför människor beter sig på ett eller annat sätt är inte lika med att man accepterar deras värderingar, men om du inte förstår, kan du inte heller förändra”.
  • 19.30: Information från presidenten
  • 19.40: 5-minuters presentation av en Zonta
  • ca 19.50 slutar mötet

Kort om Maria Masoomi
Kulturkompetens – Integration – Folkhälsa – Social hållbarhet
Maria Masoomi

Entreprenören och debattören Maria Masoomi är mångfacetterad och har alltid viktiga budskap att framföra. För sitt outtröttliga arbete att bidra med förståelse för andra kulturer och att få folk att förstå kulturlikheter och kulturskillnader har hon hyllats och prisats vid flera tillfällen. Bland annat utsågs hon 2016 av Tidningen Tara till Årets Kvinna#1 ”För att på ett inspirerande och humoristiskt sätt förmedla viktiga budskap”, 2012 utnämndes hon av Restaurangvärlden till ”en av landets 50 makthavare i matSverige” och 2004 valdes hon till Årets Yrkeskvinna i Sverige ”för hennes förmåga att med maten hjälp skapa nätverk och bygga såväl kulinariska som mänskliga broar mellan olika kulturer……….”. Hon omtalas ofta för att vara kreativ, energisk, modig och humoristisk.

Anmälan

Klubbmedlemmar: Avanmälan senast tisdag 18 maj till zontauppsala2@gmail.com

Du som inte är medlem i klubben Uppsala II, men vill vara med på mötet: mejla intresse till: zontauppsala2@gmail.com

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information, se startsidan för Uppsala II.