Areamöte 03 höst på distans

Area 03, på distans 
Datum:26 september
Tid:  09-12 på lördag
Plats: Zoom

 

Inbjudan och instruktioner kommer vi att skicka ut

Välkommen att delta!

Programpunkter:

  • 0900-1200 program meddelas senare
  • Anne-Christine Gaum, Area Director, inleder
  • Pauser blir det
  • Ta gärna med en kopp  kaffe!

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

Till klubbsidan