Valmöte med egoföredrag.

Klubb: Hässleholm
Datum: 9 april
Tid: 18.30-21.30 
Plats: Hantverksföreningens lokal, Järnvägsgatan 7

Välkommen!

Programpunkter:

  •  Valmöte
  • Sedvanliga Zontaärenden
  • Egoföredrag

Eventuell avanmälan lämnas till Birgitta Nebeling (birgitta.nebeling@gmail.com) el telefon 0703 – 24 6023 senast fredagen den 5 april kl 12.00.

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.