Vi genomför mötet digitalt via Zoom. En länk till mötet kommer att skickas ut.

Program:

Utdelning av stipendium kommer att ske tidigare under dagen, men spelas in och visas under mötet

Information från vår AD Maiwy Schulz

Ego-föredrag hålls av vår president Gudrun Skoog

Välkomna!

sv_SESvenska