Månadsmöte 18 april

Klubb: Uppsala II
Datum: 18 april
Tid: 18.00-21.00
Plats: Borgen, Orphei Drängars plats 1, vid Järnbron, Uppsala

Välkommen till månadsmötet för april! 

Programpunkter:

  • Valmöte
  • Föredrag av Hans Åberg, psykolog på Mansjouren, Uppsala

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138