Anna Maria Blennow föreläser:

“Arts & Crafts uppstod i England på 1800-talet, aktuell ännu idag”

 

Klubb: Malmö II
Datum: 12 november
Tid: 18.30
Plats: Hos Beata Engels Andersson, Nicoloviusg 6a, Malmö. Mobilnr: 070 821 20 58.

Välkommen till månadsmötet i november!

Programpunkter:

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Skicka ett mail till Viveca Rosencrantz för mer information!