Parthenocissus tricuspidata

VÄLKOMMEN TILL OKTOBER MÅNADSMÖTE

Programpunkter:

Tid: Torsdag 22 oktober 2020 kl 18.00 – ca 21.00 obs tiden!

Plats: Hotell Bergmästaren, Falun Rymliga lokaler inomhus. 

Varmt välkommen till Falun Borlänges Zontaklubbs oktobermöte!

Varmt välkommen till Falun Borlänges Zontaklubbs oktobermöte!
Denna månad och nästa kommer vi att vara på trivsamma Hotell Bergmästaren.
Som vanligt börjar vi med trivsamt mingel och en god middag. Därefter får vi lyssna
på egoföredrag i någon form:-). Vad gör vi på internationella kvinnodagen 8 mars
2021? Det brainstormar vi om i en workshop. Och vad gör vi under temat ”Zonta
says no to violence against women” 25 November – 10 December? Vi berättar om
styrelsens planer.

CORONA-INFO På styrelsemötet togs beslut om att ha fysiska möten fram tom september och
därefter tar vi nya beslut som kommer att grunda sig på Folkhälsomyndighetens
uttalanden. Vi kommer inte att ha våra möten öppna för externa gäster, annat än
personer som är aktuella och genuint intresserade av att bli medlemmar i klubben
pga den rådande pandemin. Handsprit kommer att finnas på plats. Vi tar självklart hänsyn till Folkhälsomyndighetens regler om att hålla avstånd och ta personligt ansvar. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/ nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/


KVÄLLENS KOSTNAD

Kassören blir glad om du betalar in avgiften 100 kr i förväg till plusgiro 21 36 68-7. Ange namn och månadsmöte. Du behöver inte anmäla dig, men om du inte kan komma måste du göra en avanmälan
senast måndag 19 oktober till
falbozonta@telia.com. Klubbmästaren bekräftar din avanmälan. Ev gäster betalar 175 kr.

Ska bli så roligt att träffas igen, varmt välkommen!
Ann-Katrin Hernandez Ekström, vicepresident

sv_SESvenska