VÄLKOMMEN TILL SEPTEMBER MÅNADSMÖTE

Programpunkter:

Tid: Torsdag 24 september 2020 kl 18.00 – ca 21.00 obs tiden!

Plats: Dössbergets, Bjursås Rymliga lokaler inomhus. (Samåkning: max 2 personer per bil från ”gamla posten-parkering” kl 17.30.)

Varmt välkommen till Falun Borlänges Zontaklubbs septembermöte!

Denna gång har vi valt att vara på Dössberget, även kallat Dalarnas Schweiz.
Som vanligt börjar vi med trivsamt mingel och en god middag. Därefter får vi lyssna
egoföredrag av Anita Högberg.
Kvällen avslutas med klubbens årsmöte.

CORONA-INFO På styrelsemötet togs beslut om att ha fysiska möten fram tom september och
därefter tar vi nya beslut som kommer att grunda sig på Folkhälsomyndighetens
uttalanden. Vi kommer inte att ha våra möten öppna för externa gäster, annat än
personer som är aktuella och genuint intresserade av att bli medlemmar i klubben
pga den rådande pandemin. Handsprit kommer att finnas på plats. Vi tar självklart hänsyn till Folkhälsomyndighetens regler om att hålla avstånd och ta personligt ansvar. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/ nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/


KVÄLLENS KOSTNAD

Kassören blir glad om du betalar in avgiften 100 kr i förväg till plusgiro 21 36 68-7. Ange namn och månadsmöte. Du behöver inte anmäla dig, men om du inte kan komma måste du göra en avanmälan
senast måndag 21 september till
falbozonta@telia.com. Klubbmästaren bekräftar din avanmälan. Ev gäster betalar 175 kr.

Ska bli så roligt att träffas igen, varmt välkommen!
Annika Nygårds, president

 

sv_SESvenska