VÄLKOMMEN TILL AUGUSTI MÅNADSMÖTE

Programpunkter:

Tid: Torsdag 27 augusti 2020 kl 18.00 – ca 21.00 obs tiden!
Plats: Sjösidan, Falun (fd Främby udde). Förhoppningsvis kan vi sitta utomhus.
Kläder efter väder. Vid regn finns det rymliga lokaler inomhus.

På programmet står bl a ett möte med årets YWPA-stipendiat Khulud Omar,
information från Convention, vilken i år ägde rum i det digitala rummet och så
förstås en god middag och härliga möten med varandra!

CORONA-INFO På styrelsemötet togs beslut om att ha fysiska möten fram tom september och därefter tar vi nya beslut som kommer att grunda sig på Folkhälsomyndighetens uttalanden. Vi kommer inte att ha våra möten öppna för externa gäster, annat än personer som är aktuella och genuint intresserade av att bli medlemmar i klubben pga den rådande pandemin. I augusti kommer vi förhoppningsvis kunna ha mötet utomhus och i september i rymliga lokaler. Handsprit kommer att finnas på plats. Vi tar självklart hänsyn till Folkhälsomyndighetens regler om att hålla avstånd och ta personligt ansvar. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/ nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/


KVÄLLENS KOSTNAD

Kassören blir glad om du betalar in avgiften 100 kr i förväg till plusgiro 21 36 68-7. Ange namn och månadsmöte. Du behöver inte anmäla dig, men om du inte kan komma måste du göra en avanmälan
senast måndag 24 augusti till 
falbozonta@telia.com. Klubbmästaren bekräftar din avanmälan. Ev gäster betalar 175 kr.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Varmt välkommen!
Annika Nygårds, nytillträdd president


sv_SESvenska