Zonta IV Valmöte

Klubb: Zonta IV Stockholm
Datum:  måndag 12 april 2021
Tid: 18:30 – 21:00
Plats: Digitalt genom Teams

 

Programpunkter:

Digitalt valmöte genom Teams och frågor från styrelsen

1.    Val av ordförande för mötet

2.   Val av sekreterare för mötet

3.   Val av två justerare att jämte ordföranden justera valmötets protokoll

4.   Fråga om mötets behöriga utlysande

5.   Fastställande av dagordning för mötet

6.    Valberedningen

a.    Val av styrelse

b.    Val av revisorer

7.   Val av valberedningen

8.   Övriga frågor från Styrelsen ( Arkiv kommitté)

 

Susanne skickar ut inbjudan till Teams via mail

Av-anmälan: Senast tisdag 6 april till ingelathea@gmail.com 

 

På-anmälan: gäller för Emerita och gäster. Maila till susanne.bjork-satta@apel-fou.se

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.