Besök på Hotell Statt

Klubb: Hässleholm
Datum: 13 mars
Tid: 18.30
Plats: Hotell Statt, Frykholmsgatan 13, Hässleholm

Välkommen till månadsmötet för mars! 

Programpunkter:

  • Information och rundvandring på nyrenoverade Hotell Statt
  • Middag

Avanmälan och anmälan om gäster görs till birgitta.nebeling@gmail.com eller tel 0703-24 60 23 senast fredagen 9 mars kl 12.00.

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138