presspernilla-jpg

Ledarskap och framtid i Falun med kommunchef Pernilla Wigren, inval ny medlem och workshop Zonta 100 år

Klubb: Falun-Borlänge m fl samarbetspartners
Datum: 28 mars 2019
Tid: 18.30-21.00 cirka.
Plats: Grant Thornton, Åsgatan, Falun

Programpunkter:

Varmt välkommen till mars månadsmöte då vi får besök av Falu Kommuns kommunchef Pernilla Wigren. Hon kommer att prata om ledarskap, yrkesliv och om läget är i Falu kommun idag och hur planerna ser ut framåt.

Vi kommer också att hälsa vår nya medlem Marie Wesselgård välkommen.

Som ni vet fyller Zonta 100 år i år. Detta ska firas på något sätt i varje klubb under året. Gärna synligt utåt så att fler får upp ögonen för klubben och vill bli medlemmar. Vi startar kvällen med en “workshop” om VAD, HUR, VAR vi ska fira under året.
Plocka fram en massa idéer redan nu, så är vi kreativa och tar ett beslut under kvällen. 

KVÄLLENS KOSTNAD
Kassören blir glad om du betalar in avgiften 75 kr i förväg till plusgiro 21 36 68-7. 
Ange namn och månadsmöte och summan på ev donation. 
Din gäst betalar 150 kr för kvällen, namn anmäls till klubbmästarna Ann-Katrin och Emma på mailen nedan. Klubbmästaren ska bekräfta påanmälan.
På- resp avanmälan gör du senast måndag 25 mars kl 24.00 till falbozonta@telia.com

Klubbmästaren ska bekräfta din avanmälan. Gör du avanmälan för sent måste vi tyvärr debitera dig kostnaden för maten. 
Kommer det ingen bekräftelse? Vänd dig till Ann-Katrin.ekstrom@gmail.com 070-6667552 så att vi kan leverera rätt antal portioner mat 

VÅRENS MÅNADSMÖTEN OCH AKTIVITETER  

  6 april          Areamöte på ABB i Ludvika    
25 april         Månadsmöte och valmöte
17-19 maj   Distriktsmöte i Stockholm
23 maj           Månadsmöte och våravslutning

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresident Ann-Louise Larsson, för mer information. 
 
Varmt välkommen!
 
Ann-Louise Larsson
President

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.