nigeria-girls

Vårstart med tema "stoppa barnäktenskap" och öppet hus

Klubb: Falun-Borlänge
Datum: 24 januari
Tid: 18.30-21.00 cirka och öppet hus för nya intresserade kl 18.00-18.30
Plats: Scandic Lugnet Falun, Svärdsjögatan 51, 791 37 Falun

Välkommen till månadsmötet i januari!

Programpunkter:

  • Kl 18-18.30  Informationsmöte om zonta för intresserade, bjud gärna in vänner.
  • 18.30  Mingel med alla zontor och gäster.
  • 19.00 -20.00  Måltid
  • 20.00 – 20.15 På gång under zontavåren med fokus på 8 mars och distriktsmötet 17-19 maj
  • 20.15-21.00 ca Advokat och målsägandebiträde Gunilla von Wachenfeldt, som också är president i Gävle Zontaklubb, att berätta om tvångsäktenskap och hur hon förträder brottsoffer. 

NYA MEDLEMMAR!
Vi vill också att fler kvinnor ska få möjlighet att bli zontor och bjuder in till ett informationsmöte kl 18-18.30. Vilka möjligheter det finns att vara med och påverkan och stötta kvinnor genom ett aktivt yrkesnätverk och genom serviceprojekt samt stipendier. Bjud med vänner och bekanta.

Kassören blir glad om du betalar in avgiften 75:- i förväg till plusgiro 21 36 68-7. Ange namn och månadsmöte och summan på ev donation. Eventuell avanmälan gör du senast söndag 20 januari till falbozonta@telia.com
Klubbmästaren bekräftar din avanmälan.  Din gäst betalar 150:- för kvällen, namn anmäls till klubbmästaren Ann-Katrin Ekström eller Emma Ericson. 

Kom gärna i något orange! Glöm inte din namnbricka
 
Varmt välkommen!
 
Ann-Louise Larsson
President

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.