Besök hos Happy M Kitchen

Klubb: Mölndal
Datum: Tisdag 20 februari 2018
Tid: 18.00
Plats: Happy M Kitchen, Vasagatan 24

Avanmälan senast 14 februari.  Besöket kostar 100:-. Betalas kontant på plats eller via  Swish till Ann-Margreth (mer om detta i medlemsbrevet)

Programpunkter:

  • Matens effekt på vår hälsa
  • Mattrender
  • Middag

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Medlem från annan Zontaklubb är varmt välkommen att anmäla sig till våra möten. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138