Januarimöte-Inställt

Klubb: Vänersborg
Datum: 17 januari, 2022
Tid:Inställt
Plats: Flickornas Magasin, Nygatan 98, Vänersborg

Tyvärr måste vi ställa in mötet pga Covid, trångt hos Flickornas Magasin. Vi får återkomma i april eller maj.

Programpunkter:

Kostnad: 0 kronor, (gärna i förväg till bg 5695-1569 eller swish 1235883285(+2,00)

Av-och/påanmälan senast 12 januari till Maj Rudell, majrudell@gmail.com)

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.