Klubb- och årsmöte tisdagen 28 september på Nordens Ljus

Programpunkter:

Klubb: Stockholm VI
Datum: 28 september, 2021
Plats: Nordens Ljus, Kungsholms strand 125

Vi börjar med Middag

Jill Taube, psykiater föreläser om Danssteget – dans mot ohälsa

Vi avslutar med vårt Årsmöte

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information!