Klubbmöte med föredrag "Våld i nära relationer"

Klubb: Karlstad I
Datum: 9 november
Tid: 18.30-21.30 
Plats: Hotel Plaza, Västra Torggatan 2 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Anmälan för deltagande görs senast kl. 12.00 fredagen innan till Birgitta Bjerre, bjerre.birgitta@gmail.com

Kostnaden är 200 kr.

Programpunkter:

  • Gemensam måltid
  • Carin Jonsson, utvecklingsledare vid Region Värmland och expert inom området beskriver hur regionen arbetar såväl strategiskt som operativt för att förebygga och behandla våldsutsatthet. 
  • Klubbärenden

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.