Klubbmöte onsdag 2 maj, Villa Gransholm.

Klubb: Växjö
Datum: Onsdagen den 2 maj 2018
Tid: 18.15 – 21
Plats: Villa Gransholm, Gransholmsvägen 132,  360 32 Gemla. 

Välkommen till vårt klubbmöte!
Avanmälan görs till Ursula Liepe, e-post liepe.u@telia.com, senast tisdag den 24 april. Gäster är välkomna och anmäls till Ursula. Inbetalning samma datum. 

Programpunkter:


Måltid på Villa Gransholm.

Fil. doktor i historia Olle Larsson föreläser på temat "Kvinnohistoria med fokus på ett par småländska kvinnoöden".

Stipendiatpresentation och utdelning.

Egoföredrag av Elisabeth Hallenbrant, i en något annorlunda form.


Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Medlem från annan Zontaklubb är varmt välkommen att anmäla sig till våra möten. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138