Klubbmöte. Tema Kvinnohälsa.

Klubb: Växjö
Datum: 7 november 
Tid:18:15 – 21

Plats: Fyra krogar vid sjön. Vattentorget 5, 352 34 Växjö. 

 Avanmälan senast 31 oktober till Ursula Liepe, e-post liepe.u@telia.com
Gäster är välkomna och anmäls till Ursula. Inbetalning samma dag som ovan. 

Programpunkter:

  • Måltid
  • Klubbärenden
  • Kvinnohälsa, Lena Håkansson berättar i samtal med Ursula Liepe
  • Insamling av necessärer till Kvinnojouren i Växjö, tänk särskilt på barnen

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. 
Kontakta klubbpresidenten för mer information.