Kvinnligt ledarskap i generationer

Klubb: Jönköping I
Datum: 15 oktober 2018
Tid: 18.30-21.30 (start med mingel)
Plats: Jönköping University, Vita huset (JIBS)

Välkommen till klubbmötet för oktober! 

Programpunkter:

Denna gång är temat Kvinnligt ledarskap.

Karin Oldaeus, Kristina Laurelii och Anette Johnansson ger sin bild av vad det innebär att vara ledare. Finns det ett kvinnligt ledarskap?

Vi går också igenom de punkter som bordlades på årsmötet.

Du anmäler eller avanmäler dig via detta formulär senast torsdagen den 11 oktober:

Här anmäler du dig.

Läs mer om klubben.

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.