Lena Sultanovic Magnusson, Business Region Göteborg

Klubb: Mölndal
Datum: 7 iuni
Tid: 18:00 – 21:00
Plats: International House Gothenburg, Järnvågsgatan 3, Göteborg.

Medlemmar avanmäler sig och gäster anmäls via molndalzontaklubb@gmail.com.

Programpunkter:

Besök på International House Gothenburg och föredrag om social hållbarhet.

Madalina Magnusson introducerar om Klubben och om International House Gothenburg.
Lena Sultanovic Magnusson, processledare på Business Region Göteborg, berättar om uppdraget
 för att starta ett samverkansforum med näringslivet för att öka jämlikheten i Göteborg. Forumet ska göra det enkelt för företag att ta socialt ansvar.

Månads Zonta Temat är: Konvention i Hamburg.

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.