Klubbmöte februari 2019

Klubb: Linköping
Datum: 12 februari 2019
Tid: 18.00-21.00
Plats: Läkarsällskapets festvåning, Klostergatan 45C Linköping
Anmälan: enligt mail, senast torsdag 7 februari

Välkommen till månadsmötet i februari!

Programpunkter:

  • 18.00 Samling och mingel
  • 18.30 Introduktion av gäster
  • 18.45 Middag
  • 19.15 Föredrag om Zonta International
  • 20.15  Information om klubben idag och hur den en gång startade
  • 20.30 Övrig klubbinfo och rapporter
                   Info om modevisningen 9 april, mötesdag maj ändrad till 8 maj
  • 20.40  Lotteriet

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.