Klubbmöte mars 2019

Klubb: Linköping
Datum: 12 mars 2019
Tid: 18.00-21.00
Plats: Läkarsällskapets festvåning, Klostergatan 45C Linköping
Anmälan: enligt mail, senast torsdag 7 mars

Välkommen till månadsmötet i mars!

Programpunkter:

  • 18.00 Samling och mingel
  • 18.30 Presidenten hälsar välkommen
  • 18.35 Middag
  • 19.10 Föreläsning av föregående års stipendiat (Bollihop)
  • 19.30 Valmöte
  • 20.05 Ego-föredrag
  • 20.35 Övrig klubbinfo och rapporter, area-möte, modevisning 9 april, mm
  • 20.45 Lotteriet
  • 21.00 Kvällen avslutas

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.