Klubbmöte september 2019

Klubb: Linköping
Datum: 10 september 2019
Tid: 18.00-21.00
Plats: Läkarsällskapets festvåning, Klostergatan 45C, Linköping

Välkommen till månadsmötet i september!

Programpunkter:

  • 18:00  Samling och mingel
  • 18:30 Presidenten hälsar välkommen
  • 18:35 Middag
  • ca 19:15 AD presentation och information om Zontas aktiviteter under 2019
  • ca 19:50 Årsmöte
  • ca 20:15-20:40 Mini-ego?
  • 20:40-20:45 Övrig klubbinfo och rapporter, area-möte mm
  • 20:45 Lotteriet
  • 21:00 Kvällen avslutas

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.