Klubbmöte oktober 2019

Klubb: Linköping
Datum: 8 oktober 2019
Tid: 18.00-21.00
Plats: Läkarsällskapets festvåning, Klostergatan 45C, Linköping

Välkommen till månadsmötet i oktober!

Programpunkter:

  • 18:00  Samling och mingel
  • 18.30 Presidenten hälsar välkommen
  • 18.35 Middag
  • ca 19.15 Presentation nya medlemmar
  • ca 19.20 Helen Dannetun, Professor och rektor vid Linköpings Universitet föreläser under rubriken “Ledarskap i den akademiska världen”
  • 20.30 Klubbinfo, rapporter, 100-års jubiléet 15/11
  • 20:45 Lotteriet
  • 21:00 Kvällen avslutas

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.