Klubbmöte september 2020

Klubb: Linköping
Datum: 8 september 2020
Tid: 18.00-21.00
Plats: Läkarsällskapets festvåning, Klostergatan 45C, Linköping

Välkommen till månadsmötet i september!

Programpunkter:

SÄRSKILD INFO på grund av CORONA-läget

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.