Klubbmöte oktober 2020

Klubb: Linköping
Datum: 13 oktober 2020
Tid: 18.30-21.00
Plats: Läkarsällskapets festvåning, Klostergatan 45C, Linköping

Välkommen till månadsmötet i oktober

SÄRSKILD INFO på grund av CORONA-läget och för att undvika smittrisk:

          Man går in och ut genom porten en och en, utan att trängas.

          Handsprit bjuds när man anländer och finns tillgängligt

          För att göra oss påminda om avstånd föreslår vi att man bär bredbrättad hatt hela kvällen, som kan göra vårt klubbmötet lite festligt också.

          Förminglet tas bort, och man sätter sig direkt vid sin plats när man kommer in. Placering anges på anslag när man slussas in.

          Dukningen är gles

          Lotterna ska vara förbetalda samtidigt som inbetalning av mötesavgiften och lott nr behandlas på särskilt sätt. Lottpriset är 20 kr per lott är detsamma som tidigare.

          TÄNK PÅ ATT HÅLLA AVSTÅND

          Njut av att få träffas fysiskt

          Ta med namnskylten

Programpunkter:

  •  INGET MINGEL
  • 18.30 Vår president har ordet
  • 18.45 Middag
  • 19.45 En berättarstund med författaren Gudrid Hansen från Kinda
  • 20.15 Ego-föredrag
  • 20.40 Lotteriet
  • 21.00 Kvällen avslutas

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.