Klubbmöte januari 2021

Klubb: Linköping
Datum: 12 januari 2021
Tid: 18.30-20.40
Plats: DIGITALT

Välkommen till månadsmötet!

SÄRSKILD INFO: på grund av Covid-19-pandemin hålls klubbmötet digitalt:

        Se mail med instruktion för detta

Programpunkter:

  • 18.30 Vår president har ordet
  • 18.50 Advocacy kommittén visar vad som gjorts över landet angående “16 Days” och
              “ZontaSaysNo”-kampanjen
  • 18.55 AD talar om Zonta lokalt och internationellt
  • 19.40 Paus
  • 19.45 Ego-föredrag
  • 20.10 Lotteri
  • 20.40 Avslutning

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.