Klubbmöte april 2021

Klubb: Linköping
Datum: 13 april 2021
Tid: 18.00-21.00
Plats: Digitalt via ZOOM

Välkommen till månadsmötet!

SÄRSKILD INFO: på grund av Covid-19-pandemin hålls klubbmötet digitalt:

        Se mail med instruktion för detta

Programpunkter:

 • 18.00 ZOOM-rummet öppnar och man kan ansluta för att lära sig mer om ZOOM
 • 18.30 Mötet öppnas av vår president
            – “ordet-runt”, max 1-2 min per person
            – klubbangelägenheter
            – stadgeändringen som ska beslutas
 • 19.00 Lena D.I.Walther, President & Co-Founder, Awareness Is Prevention (AIP) on-line från
            Las Vegas, om Trafficking i olika länder.
 • 20.15 Paus
 • 20.20 Workshop om klubbens kommunikation
 • 20.35 Återrapportering från gruppdiskussionerna
 • 20.40 Lotteri
 • 21.00 Zoom-rummet stängs

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.