Klubbmöte maj 2021

Klubb: Linköping
Datum: 11 maj 2021
Tid: 18.00-21.00
Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till månadsmötet i maj

SÄRSKILD INFO: på grund av Covid-19-pandemin hålls klubbmötet digitalt:

        Se mail med instruktion för detta

Programpunkter:

 • 18.00 ZOOM-rummet öpnnar, mingel, instruktioner till den som behöver
 • 18.30 Vår president öppnar mötet
              – Information från areamöte, e-petitionen, mm
              – Snabb genomgång av alla som närvarar, namn och “läget”
              – Stipendiaten Ulla Teige berättar om erhållna Amelia Erhart stipendiet
 • 19.15 Linköpings borgmästare Lars Vikinge talar om kvinnor i politiken i Linköping, med anledning av kvinnors rösträtt firar 100 år
 • 20.00 Paus
 • 20.05 Workshop om klubbens kommunikation
 • 20.25 Workshop 16 day’s
 • 20.45 Lotteri
 • 21.00 Kvällen avslutas

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.