Klubbmöte oktober 2021

Klubb: Linköping
Datum: 12 oktober 2021
Tid: 18.00-21.00
Plats: Läkarsällskapets festvåning, Klostergatan 45C

Välkommen till månadsmötet!

Programpunkter:

  • 18.00 Samling och mingel
  • 18.30 Mötet öppnas av vår president
  • 18.40 Middag
  • 19.15 Föreläsning av Gudrid Hansen, företagare från Horn
  • 20.15 Ego-föredrag
  • 20.30 Medlemsinfo
  • 20.35 Lotteri
  • 21.00 Kvällen avslutas

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.