Klubbmöte september 2022

Klubb: Linköping
Datum: 13 september2022
Tid: 18:00-21:00
Plats: Läkarsällskapets festvåning, Klostergatan 45C

Välkommen till månadsmötet i september

Programpunkter:

  • 18:00-18:30 Mingel
  • 18:30-18:50 Årsmötet
                            – handlingar finns i utskickat email
  • 18:50-18:55 Vår nyvalde president har ordet
  • 18:55-19:25 Middag
  • 19:25-20:20 Årshjulet och Brainstorming kring 16 Days´
  • 20:20-20:45 Ego-föredrag
  • 20:45 Lotteri
  • 21:00 Kvällen avslutas

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

sv_SESvenska